Příprava na manželství

Podzimní kurz (září - listopad)  

Aktuální termíny:

ZÁŘÍ

3.9. Sexualita a plánované rodičovství

10.9. Víra, vztah k Bohu v manželství

17.9. Muž a žena, komunikace a konflikty

24.9. Já a moje rodina

ŘÍJEN

1.10. Sexualita a plánované rodičovství

8.10. Já a moje rodina

15.10. Víra, vztah k Bohu v manželství

22.10. Muž a žena, komunikace a konflikty

LISTOPAD

5.11. Víra, vztah k Bohu v manželství

12.11. Sexualita a plánované rodičovství

19.11. Já a moje rodina

26.11. Muž a žena, komunikace a konflikty 

Přihlašovat se můžete pomocí přihlašovacího formuláře - viz úplně dole v části PŘIHLÁŠKY

Cesta ke svátosti manželství

Něco o přípravě

V olomoucké arcidiecézi je příprava na manželství rozdělena na tzv. kněžskou a manželskou část. V praxi to znamená, že oba snoubenci absolvují část přípravy na manželství s knězem a druhou část s manželskými páry. S přípravou začněte co nejdříve - z organizačních důvodů ideálně alespoň 6 měsíců před plánovaným termínem svatby. Obě části můžete absolvovat souběžně.


KNĚŽSKÁ ČÁST

Probírá se nejen průběh a náležitosti vlastního obřadu, ale také vlastní teologická podstata svátosti manželství, kterou se chystáte uzavřít. Administrátor farnosti místa sňatku, oddávající a ten, který vás připraví, nemusí být jedna a tatáž osoba. Zodpovědným za náležitosti sňatku je však administrátor farnosti, kde proběhne sňatek, proto je dobré zajít nejprve za ním.

MANŽELSKÁ ČÁST

I zde se bude mluvit o životě ve víře, ale také o konkrétních praktických tématech, jako např. o rodinných tradicích, vztazích s rodiči, komunikaci, sexualitě i výchově dětí. Příprava je zdarma, případně se platí režijní náklady kurzu. U víkendových kurzů se hradí ubytování a strava.

Tuto část přípravy máte možnost absolvovat různým způsobem:

Jedná se o kurz sestávající ze 6 víkendů, termínově říjen-duben, konající se v Rajnochovicích. Vztahová témata se zde probírají mnohem více do hloubky, máte dostatek času na komunikaci v páru, zažijete spolu netradiční situace a navážete i nová přátelství s lidmi prožívajícími stejné údobí života. INFO ZDE

Bezprostřední příprava
Probíhá během celého roku ve všech děkanátech olomoucké arcidieceze kromě letních prázdnin!!! Jednotlivá setkání organizují buď Centra pro rodinu v děkanátech nebo Vám potřebné informace sdělí Váš sezdávající kněz.

Přihlášky na přípravu v Holešově

Na kurzy se přihlašujte co nejdříve před plánovaným termínem svatby z důvodů organizačních, kapacitních, možné nemoci atd. Ze stejných důvodů, prosíme, volte kurzy co možná nejdřívější, zvláště v případě kurzů víkendových. 

V Holešově kurzy neprobíhají v prosinci, lednu a v době letních prázdnin. Z kapacitních důvodů je počet účastníků jednotlivých setkání omezen na 4 páry + lektoři. Potvrzení rezervace Vámi vybraného termínu Vám zašleme emailem po vyplnění a odeslání online přihlášky. 

Přihlaste se, prosím, vyplněním online přihlášky. V případě jakýchkoliv nejasností se ozvěte na email: kotasova.katerina@ado.cz

KDE PROBÍHÁ PŘÍPRAVA

V běžném režimu probíhají na faře (Nám. Dr. E. Beneše 40/13, Holešov)
v čase od 19 do 20:30 hodin.