Příprava na manželství

Chystáte svatbu v kostele v Arcidiecézi olomoucké?
Vybavte se informacemi!


PŘÍPRAVA NA MANŽELSTVÍ V DĚKANÁTU HOLEŠOV

 

Z personálních důvodů kurzy přípravy na manželství v našem děkanátu aktuálně neprobíhají. Využijte prosím kurzů v sousedních děkanátech. V Holešově je možné se domluvit pouze na dílčí přednášce "Sexualita a plánované rodičovství:" V případě zájmu kontaktujte manžele Slámkovy na tel.čísle :+420 721 385 956. 

Děkujeme za pochopení.