Aktivní podpora rodiny

Představujeme se

Kdo jsme

Naše Centrum pro rodinu je pobočkou pastoračního Centra pro rodinný život Olomouc při Arcibiskupství olomouckém. Centrum funguje jako nezisková organizace, na jehož činnosti se podílí jak zaměstnanci Arcibiskupství olomouckého, tak řada dobrovolníků, kteří jsou naší velkou oporou a pomocí.

Naším posláním je podporovat a hájit tradiční hodnoty manželství a rodiny.   

Hodnoty

Naše hodnoty

Centrum vychází z křesťanských zásad a naším cílem je:

  • podporovat zdravé fungování rodin, pomáhat rodinám neúplným
  • pomáhat manželům při zvládání možných krizových stavů v rodině
  • zprostředkovat poradenskou službu rodinám
  • poskytovat informační služby pro rodiny
  • podporovat úctu k životu a důstojný život od početí až do smrti

Co děláme

nabídka aktivit

Nabízíme různé aktivity pro společný volný čas jako například příprava snoubenců, přednášky, duchovní obnovy, jednorázové akce, hlídání dětí..., také nabízíme prostor pro vzájemné setkávání.

Budeme rádi, když nás oslovíte s vašimi přáními a podněty.

Náš patron a přímluvce

 Pane, žehnej našim rodinám a posvěcuj je. Ať světlo       tvé milosti stále svítí uprostřed nás. Ochraňuj nás         před každým zlem, posilni naši vzájemnou lásku a     dej, ať v síle modlitby společně neseme každou radost   i bolest. Amen. "

Sv. Jan Pavel II., blahořečený 1.5.2011, v den otevření našeho Centra. Náš patron a přímluvce.

Fotogalerie

Nakoukněte do centra