Pro každého něco

PROGRAM NA CELÝ TÝDEN


Výuka náboženství Pondělí 12.30-16.30


Výjezdní den    Úterý

 - porady, pracovní setkání, informační schůzky

4. úterý v měsíci ADORACE za rodiny 18 - 19 h ve farním kostele


PLÁNOVANÉ AKCE 2023  Leden  - 16.1. přednáška pro senoiry ve spoluprácu s CPR Přerov                              "Jak k nám promlouvá chléb"  

Únor - 19.2. v rámci Národního týdne manželství                                               přednáška a setkání pro manžele nad tématem 

                                   "Manželské kontrasty"

Březen - 18.3. Postní rekolekce pro farnost 

                         křížová cesta za rodiny

Duben  

Květen -  Den matek

Čas pro osobní setkání Středa 15.00-18.00


Noe klub pro maminky Čtvrtek 9.00-13.00

Dopolední prostor pro maminky s malými dětmi, které si chtějí popovídat nejen o rodinných radostech a starostech, ale navzájem se i povzbudit ve víře. Společně odevzdáváme naše rodiny v modlitbě. 


Příprava snoubenců Pátek 19.00-20.30

Probíhá na faře v Holešově - viz hlavní nabídka menu


Červen - Den otců

Červenec -  17.7.  - 21.7. Týden letních aktivit

Srpen  - 26.8. Arcidiecézní pouť rodin na Sv. Hostýně

Září -  

Říjen - Jak se žije v Zambii aneb Pokračování příběhu otce Geralda

Listopad -  24.11. Adventní tvoření

Prosinec - výroba vánočních pozdravů  do Domova pro seniory